Община
София

Община
Ихтиман

Община
Своге

КРЪСТОПЪТ

НА ВДЪХНОВЕНИТЕ

СофияИхтиманСвоге

Видео Клипове

Аудио Клипове

За проекта

Столична община в партньорство с общините Своге и Ихтиман изпълняват проект „Духовните средища на Софийската Света гора, създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге“ и утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

Основната цел на проекта е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините София, Своге и Ихтиман, които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.

Чрез комплекса от взаимосвързани и ефективно надграждащи се дейностите по настоящия проект ще се разработят и популяризират активно на пазара комплексни продукти на дестинацията, които ще окажат положително влияние върху диверсифицирането на цялостния туристически продукт, пазара и по-равномерното териториално и сезонно разпределение на туризма.

В комплекса от дейности са включени следните активности: разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, провеждане на рекламна кампания в страната и в чужбина, изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, участие в събития в сферата на туризма (международни, национални и регионални туристически борси), обществено осведомяване и информационни услуги, изследване на ефективността на маркетинговите дейности за разпространение, информация, публичност и визуализация, одит.

Чрез дейностите по проекта ще бъде постигната диверсификация на туристическия продукт и повишаване качеството на предоставяните услуги, чрез цели, отговарящи на съвременните нужди за туристическо развитие.

Галерия

Информационни брошури